LAPSELE

SPETSIALISTILE

LAPSEVANEMALE

TOETAJALE

MISSIOON: Lastele turvatunde loomine ja igakülgne toetus ning ettevalmistus elus toimetulekuks.
VISIOON:
Olla pidevalt õppiv ning arenev Tallinna linna hoolekandeasutus, mis pakub erinevaid teenuseid vanemliku hooleta või ohtu sattunud lastele ning nende pereliikmetele.