Meist

Tallinna Laste Turvakeskus osutab erinevaid sotsiaalhoolekandeteenuseid lastele ja noortele, aga samuti ka nende vanematele.

  • Käitumis-ja sõltuvushäiretega laste sotsiaalne rehabilitatsioon 48-le lapsele vanuses 10-17 aastat (Nõmme tee 99). Teenusele suunab Tallinna linnaosa lastekaitsetöötaja. Tegu on kontrollitud keskkonnaga teenus, kus laps viibib ühe õppeaasta pikkuse perioodi. 4-s osakonnas on kokku 24 kohta tüdrukutele ja 24 poistele. Tegeletakse lapse sõltuvuskäitumise ja käitumisprobleemidega, osutatakse nii psühholoogilist kui ka sotsiaalset nõustamist. Last toetatakse koolikohustuse täitmisel.

  • Turvakoduteenus lastele vanuses 3-17 eluaastat, kokku 30 kohta (Mooni 1 ja Vana-Pärnu mnt 9a/2). Teenusele suunab kas lastekaitsetöötaja, politsei, või tuleb abivajav alaealine ise.

  • Ema ja lapse turvakoduteenus, 24 kohta. Teenusele suunab sotsiaaltöötaja või tuleb lapsevanem ise koos lapse/lastega.

  • Joobes alaealise öine turvakoduteenus, 4 kohta (Nõmme tee 99) - Politsei toob teenusele alaealise, kelle on öisel ajal tabanud Tallinna tänavalt ning lapse kojutoimetamine ei ole erinevatel põhjustel võimalik. Lapse saab viibida teenusele ajavahemikus 22.00 õhtul kuni 10.00 hommikul.

  • Vanemlusprogramm "Imelised aastad" - Koolitused lapsevanematele, kellel on tekkinud probleeme lastega vanuses 7-16 eluaastat.


Pöördu julgelt Turvakeskuse poole, kui:

  1. Lapsel on tekkinud probleeme sõltuvuskäitumise, koolikohustuse mittetäitmise ja hulkurlusega.

  2. Lapsevanem ei tule lapse kasvatamisega toime, nt peres esineb vägivald, vanemal on alkoholi- või narkosõltuvus, pere ei ole majanduslikult toimetulev.

  3. Vanem kaotab kodu ja vajab ajutist kohta, kus koos lastega elada.