Tallinna Laste ja Noorte Tugiprogramm

Tallinna Laste ja Noorte tugiprogrammi teenusele/programmi suunab lapse lastekaitsetöötaja.
Teenusele võetakse laps suunamiskirja alusel.

Programmi kestus on 3 kuud, sellel perioodil pakume teenust kuni 15-le lapsele.
Aastas on kokku kuni
3 programmi, teenust osutatakse kokku kuni 45-le lapsele.


Sihtgrupid (7-21.a.):

1. Vanemate toimetulematus, millega kaasneb laste hulkurlus

2. Koolikohustuse mittetäitmine

3. Sõltuvusainete tarvitamine

Laste ja noorte tugiprogrammi eesmärk:

1. Noorte riskikäitumise vähendamine

2. Olla alaealisele ja tema lähedastele toeks paremate toimetulekuoskuste arendamisel

3. Jõustada ja toetada koolikohustuse täitmist

Laste ja noorte tugiprogrammi sisu:

1. Juhtumi hindamine ja tugiplaani koostamine

2. Psühholoogi ja sotsiaaltöötaja individuaal- ja perenõustamised

3. Õpiabi

4. Koostöö tugivõrgustikuga

5. Tehtud töö vahehindamine

Meeskond:

Tallinna Laste Turvakeskuse meeskonnas töötavad psühholoogid, sotsiaalpedagoogid -ja töötajad, lisaks eripedagoog ning meditsiinitöötaja.

Lisaks pakub psühhiaatrilise vajadusega lapsele nõustamist koostööpartner PERH Psühhiaatriakliinik.
Lisaks on võimalik pakkuda tugiisikuteenust kohapeal või koostöös Tallinna Perekeskusega.