Roheline kontor 


Tallinna Laste Turvakeskus on võtnud eesmärgiks olla keskkonnateadlik asutus ning vähendada enda tegevusest tulenevat keskkonnakahju. 


 Rakendades järgnevaid tegevusi: 


Oleme võtnud eeskuju Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni poolt koostatud materjalidest ning Rohelise Kontori käsiraamatust. 


2024 aasta jaanuaris läbis Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee keskuse kontor Rohelise kontori auditi ning meile anti Euroopa Rohelise Kontori tunnistus.