Noorte arenguprogramm

Käivitasime 2021a Tallinna Laste Turvakeskuse ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuse meeskonnaga koostöös suure abivajadusega ja riskikäitumisega noortele ning nende peredele kompleksteenuse pakkumise, mis sellest aastast kannab nime Noorte Arenguprogramm.

Lähenemine on suunatud noortele, kes vajavad tuge ärevuse, enesevigastamise, depressiooni, keskendumis- ja käitumishäirete korral. Neil noortel on tihti madal enesehinnang ning mida me täna tajume – üksildus.

Ennekõike vajavad noored turvalist, inimlikku ja siirast suhtumist ning keskkonda, mis on aluseks usaldusliku koostöö kujunemisel ja tervenemisprotsessil.

Pakume noortele ja peredele erinevaid komponente ühest ja samast kohast, vastavalt noore vajadusele:

psühholoogiline abi ja pereteraapia
teraapia tugigrupid noortele (sh pere-, kunsti-, kirjandus-, tegevusteraapia)
õpitugi (5.-9.klass; matemaatika, eesti keel)
sobiva huvitegevuse leidmise ja vajadusel tasumise toetamine sh individuaalne lähenemine
karjääri planeerimine ja tööpraktika tegemise võimalus noore huvi toetavas ettevõttes

Antud kombineeritavad teenused aitavad noorel taastuda ning pakkuda ressurssi kriisiga toimetulekuks. Eesmärgiks on toetada noore arengut.

Meeskonna kontaktid leiate siit: