Spetsialistile

Turvakoduteenus on kättesaadav lapsele, kes vajab abi:

*hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;

*lapse elukoht ja vanemad on väljaselgitamisel;

*laps on eraldatud perekonnast ja kodust ning toimuvad lapse asendushoolduse ettevalmistused;

*laps vajab abi hooletusse jätmise tõttu


Näiteid pöördumiste põhjustest: lapsel ei ole võimalik mingil põhjusel (vanema joomahoog, vägivallaoht, vanemate ootamatu haigestumine või surm) kodus olla;

Turvakoduteenusele suunamisel on vajalik suunamiskiri

Turvakoduteenuse maksumus Tallinna lastele on tasuta; väljastpoolt Tallinna maksab turvakoduteenus 40 eurot/ööpäev.