Nõmme tee üksus

Nõmme tee üksuses on 6-kohaline kinnise lasteasutuse osakond ja 30-kohaline osakond sõltuvusprobleemide- ja käitumisraskustega noortele vanuses 10 – 17.a. 

Nõmme tee  üksuses  on kaks 10-kohalist  osakonda  tüdrukutele ning üks 10-kohaline osakond poistele. Töö sõltuvusprobleemidega lastega on edukas vaid pikemas perspektiivis ning seetõttu viibivad lapsed Nõmme tee keskuses  6-9 kuud. Kui see ei osutu tulemuslikuks ja programmijärgselt tekib lapsel taas probleeme, on võimalik laps sotsiaalprogrammi uuesti suunata.

Iga lapse juhtumit aitavad koos turvakeskuse personaliga lahendada oma ala spetsialistide võrgustik, kelle hulka kuuluvad Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku töötajad, Tallinna linnaosade laste heaolu spetsialistid, koolide esindajad (tavaliselt klassijuhataja või sotsiaaltöötaja).

Kinnise lasteasutuse teenusele (KLAT) suunatakse noored vaid kohtuotsuse alusel.


Sotsiaalprogramm:
Lapse suunab teenusele linnaosa lapse heaolu spetsialist ning suunamise aluseks on lapse sõltuvus- ja/või käitumisprobleemid. Kui laps soovib ise tulla või lapsevanem soovib oma lapse paigutada meie keskusesse, siis tuleb esmalt pöörduda lapse heaolu spetsialisti poole.

Sotsiaalprogrammi alguses toimub iga lapse juhtumi osas ümarlauakohtumine, kus seatakse eesmärgid lapse mure lahendamiseks koostöös perekonna, lapse heaolu spetsialisti- ja kooli esindajaga. Programmi kokkuvõttev ümarlauakohtumine toimub enne lapse kojusuunamist, seal tehakse otsus lapse järelhooldusprogrammi jäämise osas.

Teenuse eesmärgiks on pakkuda noortele turvalist ja arendavat kasvukeskkonda, selgitada välja lapse vajadused ning toetada last võõrutusprotsessis ja sotsiaalses rehabilitatsioonis. Samuti pakub keskus õppimisvõimalust ning erinevaid, last arendavaid, vabaaja sisustamise võimalusi.

Sotsiaalprogramm koosneb mitmest etapist ja sisaldab palju eesmärgistatud sisulisi tegevusi:

Regulaarne õppetöö – Õpe toimub koostöös Ristiku Põhikooli ja Karjamaa Põhikooliga. Mõlemast koolist tulevad õpetajad Nõmme tee keskusesse, kus toimub laste õpetamine väikeklassides.

Grupitööd – Sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide poolt läbiviidav eesmärgistatud rühmaarutelu, mille käigus käsitletakse keskuses viibivate noorte elus aktuaalseid probleeme ja teemasid.

Regulaarsed hügieenitoimingud – Igal hommikul koristavad lapsed oma toa ja osakonna, reedeti toimub osakonna põhjalik suurpuhastus.

Individuaalne ja perede psühholoogiline nõustamine – Iganädalaselt toimub laste psühholoogiline nõustamine, lahendatakse ka vanema ja lapse vahelisi pingeid, üritatakse stabiliseerida kodust olukorda.

Meditsiiniline abi – Iga keskusesse saabuv laps läbib kohese meditsiinilise ülevaatuse, kus kontrollitakse tervise üldist seisundit. Kõikvõimalikud muud lapse tervist puudutavad küsimused lahendab asutuse meditsiiniõde, vajadusel organiseeritakse koos eestkostjaga  täiendavad uuringud ja tehakse analüüsid väljapool keskust.

Vaba aja veetmiseks on võimalused mitmekesised: puutöö, käsitöö, jõusaal, korvpall, jalgpall, DJ töötuba, kokanduse töötuba, muusika töötuba (bändiruum), Midfulness, piljard, lauatennis jms.

Lapsevanemal on võimalus oma lapsele igal õhtul helistada ja külastada vastavalt soovile.

Järelhooldus –  peale sotsiaalprogrammi läbimist jääb laps kuni 1 aasta jooksul meie keskuses psühholoogide ja vanemsotsiaaltöötajate vaatevälja, et vajadusel saada meie poolt tuge, et lahendada tekkinud kriise.

 Teenuse kirjelduse leiate siit: