Öine turvakoduteenus joobes alaealistele

Alates 2015. aasta veebruarist on Tallinna Laste Turvakeskuses loodud 4-kohaline turvakoduteenus joobes alaealistele, kes on politsei poolt kinni peetud öisel ajal.

Teenusele suunamise kord:

  • Kui politseil ei õnnestu tuvastada kinnipeetud lapse kodust aadressi või ei saavutata lapsevanemaga telefoni teel kontakti, on joobes alaealine võimalik paigutada Vana-Pärnu mnt 9a/2 turvakodusse. Seal on öiseks majutuseks eraldatud kokku 4 voodikohta poistele ja tüdrukutele.

  • Politseipatrull teavitab kliendi toomisest eelnevalt telefoni teel – 55516611

  • Vastavalt vajadusele eelneb teenusele suunamisele alaealise tervisliku seisundi kontrollimine koostöös kiirabiarstiga, et välja selgitada, kas noore alkoholi-või narkojoove võib olla eluohtlik. Kindlasti tuleb kiirabi kaasata, kui esineb alkoholimürgistuse või uimasti üledoosi oht.

  • Lapse toomine teenusele tuleb fikseerida vastuvõtulehel, mille allkirjastab nii politsei kui lapse vastu võtnud töötaja. Politsei esitab ka saatekirja, kus on fikseeritud alaealise joove.

  • Enne turvakeskusesse toomist kontrollib politseipatrull, et noorel ei oleks kaasas alkoholi, narkootilisi aineid ega ohtlikke esemeid.

  • Turvakeskus osutab öist majutusteenust ajavahemikus kl 22.00 – 10.00. Hommikul edastab osakonnajuhataja info lapse majutusel viibimisest kohaliku omavalitsuse lastekaistetöötajale ja lapsevanemale. Alaealine lahkub teenuselt sama päeva jooksul.

Asukoht: Vana-Pärnu mnt 9a/2, Tallinn

Teenust osutatakse kl 22:00-10:00
Kontakt: tel. 55516611 (valvetöötaja-sotsiaalpedagoog)

Vastutav isik – Erika Pütsepp, Erika.Pytsepp@lasteturva.ee, tel. 53066744