Öine turvakoduteenus joobes alaealistele

Alates 2015. aasta veebruarist on Tallinna Laste Turvakeskuses loodud 4-kohaline turvakoduteenus joobes alaealistele, kes on politsei poolt kinni peetud öisel ajal.

Teenusele suunamise kord:

  • Kui politseil ei õnnestu tuvastada kinnipeetud lapse kodust aadressi või ei saavutata lapsevanemaga telefoni teel kontakti, on joobes alaealine võimalik paigutada turvakeskuse Nõmme tee osakonda. Seal on öiseks majutuseks eraldatud kokku 4 voodikohta poistele ja tüdrukutele.

  • Politseipatrull teavitab kliendi toomisest eelnevalt telefoni teel – 55516611

  • Vastavalt vajadusele eelneb teenusele suunamisele alaealise tervisliku seisundi kontrollimine koostöös kiirabiarstiga, et välja selgitada, kas noore alkoholi-või narkojoove võib olla eluohtlik. Kindlasti tuleb kiirabi kaasata, kui esineb alkoholimürgistuse või uimasti üledoosi oht.

  • Lapse toomine teenusele tuleb fikseerida vastuvõtulehel, mille allkirjastab nii politsei kui lapse vastu võtnud töötaja. Politsei esitab ka saatekirja, kus on fikseeritud alaealise joove.

  • Enne turvakeskusesse toomist kontrollib politseipatrull, et noorel ei oleks kaasas alkoholi, narkootilisi aineid ega ohtlikke esemeid.

  • Turvakeskus osutab öist majutusteenust ajavahemikus kl 22.00 – 10.00. Hommikul edastab osakonnajuhataja info lapse majutusel viibimisest kohaliku omavalitsuse lastekaistetöötajale ja lapsevanemale. Alaealine lahkub teenuselt sama päeva jooksul.

Asukoht: Nõmme tee 99, 11317 Tallinn

Teenust osutatakse kl 22:00-10:00
Kontakt: tel. 55516611 (valvetöötaja-sotsiaalpedagoog)

Vastutav isik – Vitali Ardassov, tel. 58188180, vitali.ardassov@lasteturva.ee