Tugiprogramm/piloot

Käivitasime sel kevadel Tallinna Laste Turvakeskuse ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuse meeskonnaga koostöös suure abivajadusega ja riskikäitumisega noortele ning nende peredele kompleksteenuse pakkumise.

Lähenemine on suunatud noortele, kes on traumakogemusega ning vajavad tuge ärevuse, enesevigastamise, depressiooni, keskendumis- ja käitumishäirete korral. Neil noortel on tihti madal enesehinnang ning mida me täna tajume – üksildus.

Ennekõike vajavad noored turvalist, inimlikku ja siirast suhtumist ning keskkonda, mis on aluseks usaldusliku koostöö kujunemisel ja tervenemisprotsessil.

Pakume noorele ja perele erinevaid komponente ühest ja samast kohast, vastavalt noore vajadusele:

psühholoogiline abi ja pereteraapia
teraapia tugigrupid noortele (sh pere-, kunsti-, kirjandus-, tegevusteraapia)
õpiabi (5.-9.klass; matemaatika, eesti keel)
sobiva huvitegevuse leidmise ja vajadusel tasumise toetamine sh individuaalne lähenemine
tugiisik/mentor
karjääri planeerimine ja tööpraktika tegemise võimalus

Antud kombineeritavad teenused aitavad noorel taastuda psühhiaatrilisest haigusloost, pakkuda ressurssi kriisiga toimetulekuks, arengu ja iseseisvuse kasvatamist, ennetada suitsiidi, jõuda isoleeritud nooreni ning taasaktiveerida haridusteekond.

Lisainfo:
Siim Sander Rooba
Tugiprogrammi teenuse peakoordinaator
Siim.Rooba@lasteturva.ee
tel.5303 5287